06 51295568 info@schoutenadm.nl

Financiële Administraties

 

Bijwerken van de boekhouding

U kunt uw complete administratie aan ons uitbesteden, eventueel inclusief salarisadministratie en alle fiscale aangiften. Wij verrichten alle werkzaamheden voor u vanaf het coderen van de administratie tot het opstellen van de jaarrekening. Dit alles doen we in goed overleg.

Begeleiden van uw eigen boekhouding

Controle van de administratie

Opstellen tussentijdse financiële rapportages

Periodieke rapportages zijn voor de ondernemer van groot belang. Het is immers één van de belangrijkste middelen om sturing te geven aan de onderneming. Wij kunnen deze snel en efficiënt voor u opstellen; jaarlijks, per kwartaal of zelfs per maand.

  Jaarrekeningen

   

  Samenstellen jaarrekeningen

  De jaarrekening is nog altijd één van de belangrijkste verslagen voor ondernemingen. Het is de basis voor de fiscale aangifte, het is een verantwoording over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en is een belangrijk instrument voor de onderbouwing van prognoses en financieringsaanvragen.

  Historische rapportages zoals jaarrekeningen worden veelvuldig gebruikt als basis voor toekomstgerichte informatie. Het zijn zeer waardevolle documenten waar u ook als ondernemer de nodige informatie aan kunt ontlenen voor de toekomst van uw bedrijf. Waar gaat het goed, waar iets minder, waar zitten knelpunten, hoe liggen marges en kosten ten opzichte van de concurrentie, waar kunnen we grote vooruitgang boeken? Dat is informatie waar u nog meer aan heeft!

  Wij ondersteunen u door op basis van een analyse van uw administratie, onderneming en verdere beschikbare informatie te komen tot prognoses en begrotingen voor verdere ontwikkeling van uw onderneming. Voor u, voor de bank of andere belanghebbenden.

   

  Salarisadministraties

  Om een volledig pakket te kunnen aanbieden voor wat betreft de verzorging van bedrijfsadministraties verzorgen wij ook de complete loonadministratie. Diverse bedrijven zijn bij ons aangesloten om alleen deze diensten van ons af te nemen.

  U kunt van ons de volgende werkzaamheden verwachten:

  • Het periodiek opmaken en uitbrengen van de salarisstroken. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de geldende CAO
  • Het periodiek opmaken en uitbrengen van de te betalen lonen, ofwel de betaallijst
  • Het periodiek opmaken en uitbrengen van de journaalposten voor de financiële administratie
  • Het periodiek opmaken en uitbrengen van de aangifte loonheffing
  • Het opmaken van arbeidsovereenkomsten
  • Het begeleiden van controle(s) door de belastingdienst
  • Alsmede alle overige met het salarisgebeuren samenhangende werkzaamheden